ORTADOĞU ENERJI GRUBU

NEDEN ORTADOĞU


Girişimcilik kültürü ciddi bir ekip çalışması ve takım ruhu gerektirir. Tamamen yerli sermayesi ile girdiği her sektörde marka projeler ve örnek işler ortaya çıkarması, Ortadoğu Holding’un tüm çalışanları için gerçek bir girişimcilik kültürünü deneyimleme imkânı sağlamaktadır.


İNSAN KAYNAKLARI YAKLAŞIMIMIZ


Modern İnsan Kaynakları uygulamaları ışığında; işe alım, kariyer gelişimi, ücretlendirme ve yan haklar, performans yönetimi alanlarında güncel ve bilimsel altyapısı olan sistemleri takip etmekteyiz.
İşe alım uygulamalarımız arasında; yetkinlik bazlı ve bilişsel mülakatlar, grup ve panel mülakatları, vaka/sunum çalışmaları, kişilik envanterleri ve farklı becerileri ölçmeye yönelik test çalışmaları bulunmaktadır.
Grubumuzda başlayan yeni çalışma arkadaşlarımızın unvan ve seviyeleri, uluslararası kabul görmüş metodolojiler çerçevesinde belirlenmiştir. Bu bakımdan işe başlayan arkadaşlarımızın kariyer planlamaları ve ücret politikaları sistemsel olarak yapılmaktadır.
Çalışanlarımızın performans değerlendirmeleri de yıllık olarak ölçümlenmekte ve sonuçlar çalışanlarımızın ücret paketine yansıtılmaktadır. Performans değerlendirme sistemimiz, hedef ve yetkinlik bazlı olup yönetici, takım ve insan kaynakları değerlendirmeleri ışığında elde edilen sonuçlara göre eğitim ve geliştirme uygulamalarına çıktı vermektedir.
Grubumuz; sürekli öğrenme ilkesi ışığında, ihtiyaç olduğu belirlenen alanlarda çalışanlarına mümkün olan en üst düzeyde eğitimlerin verilmesini hedeflemektedir. Bu çerçevede iç ve dış eğitmenler tarafından, gerek mesleki/teknik içerikte, gerekse sosyal ve kişisel gelişim odaklı eğitimler sürekli olarak devam etmektedir.


GELECEK ALGIMIZ

İnsan Kaynakları olarak hedefimiz; mutlu, sağlıklı ve motivasyonu yüksek çalışanlarımıza, etkin sistemsel altyapı ve kendilerini gerçekleştirebilecekleri bir çalışma ortamı sunarak organizasyonumuzun sürekli gelişmesini ve başarılı olmasını sağlamaktır.
Gelecek algımızı; dünyada sayılı projelerin üstesinden gelebilmiş, alanında kendini ispatlamış çalışanlarla global marka değerine ulaşmış bir organizasyon oluşturmaktadır.


YAŞAM ALANLARIMIZ

Çalışma ortamımızın; çalışanlarımızın konforunu artırıcı, ergonomik bir tasarımda olmasına ve kullanılan renklerin doğaya özdeş ve sakinleştirici tonlarda olmasına dikkat ediyoruz.