p

ORTADOĞU ENERJİ GRUBU

bg-5

Çöp gazından enerji üretim santrallerimizin sağladığı CO2
emisyon azaltım katkısının dikili ağaç eşdeğeri

1.200.000

bg-3

 20.000

Rüzgar enerjisi yatırımlarımızın, elektrik
enerjisini sağlayacağı yaklaşık konut sayısı

bg-4

Avrupa’nın en büyük
çöp gazından enerji üretim projesi

60 MW

Dünyanın en büyük gönüllü karbon kredisi projesi

2 milyon ton CO2 /yıl

Elektrik Ticareti Yatırım Haritamız