p

ORTADOĞU ENERJİ GRUBU

40 MW’ı aşan kurulu güç kapasitesi, 210 MW’lık üretim lisansı ve 5 yıl içinde 500 MW kurulu güce
ulaşma hedefi ile Türkiye enerji sektörünün önemli aktörlerinden birisidir

bg-5

Çöp gazından enerji üretim santrallerimizin sağladığı CO2
emisyon azaltım katkısının dikili ağaç eşdeğeri

1.200.000

bg-3

 20.000

Rüzgar enerjisi yatırımlarımızın, elektrik
enerjisini sağlayacağı yaklaşık konut sayısı

bg-4

Avrupa’nın en büyük
çöp gazından enerji üretim projesi

60 MW

Dünyanın en büyük gönüllü karbon kredisi projesi

2 milyon ton CO2 /yıl

Elektrik Ticareti Yatırım Haritamız