Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /home/enerjik/public_html/wp-content/themes/ortadoguenerji/page.php on line 17 and defined in /home/enerjik/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1042

Ortadoğu Holding’in “Evsel Katı Atıkların Bertarafı” konusunda çevre dostu çözümler geliştirmek ve ülkemizin hizmetine sunmak  için yaptığı çalışmalardan bir tanesi de “Evsel Katı Atıkların Gazifikasyon Yoluyla Bertarafı”dır.

Gazifikasyon metodunda, evsel atıklardan önce çok büyük veya gazifikasyona yaramayacak parçalar ayrılır. Sonra geri kazanım maksadı ile satılabilecek plastik, metal, kâğıt, cam gibi bileşenler muhtelif manuel ve otomatik yollarla ayrılır. Kalan kısım bir parçalayıcı yardımı ile uygun ebada getirilir ve eleklerden geçirilerek belli bir ebattan büyük olanlar seçilir. Bu seçilen kısma “Atıktan Türetilmiş Yakıt (Refuse Derived Fuel: RDF)” adı verilir. Katı atıktan elde edilen bu RDF, gazifikasyon fırınında az miktarda oksijen ile yüksek sıcaklıkta belirli bir süre tutulur. Bu işlemin sonunda, sadece kömürleşmiş ve çevreye zararı olmayan az miktarda katı madde ile hidrojen ve karbonmonoksit ihtiva eden ve temizlenmesi kolay bir gaz oluşur. “Sentetik Gaz (Syngas)” olarak adlandırılan bu gaz tercihen dıştan yanmalı motorlarda yakılarak elektrik enerjisine çevrilir.

Ortadoğu Enerji Grubu, yukarıda kısaca anlatılmış olan RDF üretiminde normalde “elek altı” olarak depolama sahalarına gönderilen atık bölümünün de gazifikasyon işleminde kullanılabilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Bu şekilde evsel atıklardan, sadece organik olmayan ve inşaat işlerinde dolgu malzemesi olarak da kullanılamayan küçük bir bölüm depolama sahalarına gönderilecektir. Böylece depolama sahalarına ihtiyaç çok azalacağı gibi bu sahaların sebep olduğu kötü kokular, yer altı suyu kirlenmesi, yangın ve göçük tehlikeleri ve gayrisıhhi çöp ayırma gibi arzu edilmeyen durumlar ortadan kalkmış olacaktır.

Evsel katı atıkların gazifikasyon ile bertarafının, “olduğu gibi depolama” yoluna göre başka bir avantajı da küçük sistemler hâlinde gerçekleştirilebilmesidir. Böylece katı atıkların, mesken sahalarına uzak olması gereken depolama sahalarına nakledilmesine gerek kalmamakta ve katı atık yönetiminin en büyük masraf kalemi olan taşıma işi asgariye indirilmektedir.

Gazifikasyon metodunun insinerasyon yoluna göre bir avantajı, ortaya çıkan kömürümsü katı maddenin ayrıca arıtma muamelesine ihtiyaç duyulmadan ayrı bir tür RDF olarak mesela çimento fabrikaları tarafından yakılabilmesidir. Hâlbuki insinerasyon metodunda ortaya çıkan kül, tehlikeli atık sınıfında olup dikkatle arıtma muamelesine tabi tutulması gerekmektedir. Benzer şekilde, gazifikasyon metodunun gaz ürünü olan sentetik gaz yakılarak enerjisi alındıktan sonra ortaya çıkan baca gazı, insinerasyon bacasından çıkan gaza göre çok daha temizdir ve minimal bir arıtma ile atmosfere salınabilmektedir.