Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /home/enerjik/public_html/wp-content/themes/ortadoguenerji/page.php on line 17 and defined in /home/enerjik/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1042

Şirketimiz; “Çevre Dostu Enerji Üretimi” sloganıyla İstanbul’da Avrupa’nın en büyük, dünyada ise ilk on sırada yer alan “Çöp Gazından Elektrik Enerjisi Üretimi” projesini gerçekleştirmiştir.

Söz konusu projeler; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan İSTAÇ A.Ş. tarafından işletilen “Avrupa Yakası Kemerburgaz-Odayeri Katı Atık Düzenli Depolama Sahası”nda 33,8 MW kapasiteye sahip bir tesisin ve “Anadolu Yakası Şile-Kömürcüoda Sahası”nda 16.9 MW kapasiteye sahip bir tesisin kurulmasını kapsamaktadır.

Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan İZAYDAŞ Kurumu tarafından işletilen “Solaklar-Kocaeli Katı Atık Düzenli Depolama Sahası”nda 6.5 MW ve’’ Dilovası Sahasın’’nda 2,1 MW kapasiteli bir Çöp Gazından Enerji Üretim Santrali kurulmuştur. Şirketimiz, söz konusu olan tesislerde ürettiği elektrikle toplam 270.000’in üzerinde konuta enerji sağlama kapasitesine sahiptir.

Bu projeler kapsamında kurulan sistemlerle, depolama alanlarında oluşan ve karbondioksite göre 28 kat daha zararlı olan metan gazının neden olduğu sera gazı etkisinin önüne geçilmektedir. Şirketimiz, gerçekleştirdiği 4 projeyle yıllık yaklaşık 2 milyon ton karbondioksit emisyon azaltımına katkı sağlamaktadır.

Şirketimizce çöp gazından elektrik üretim santralleri 2018 yılı itibarıyla devredilmiştir.


ÇÖP GAZINDAN (LFG) ENERJİ ÜRETİM PROJELERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ
PROJE AŞAMALARI

gaz


1. Çöp Gazının (LFG) Toplanması

Katı Atık Düzenli Depolama Sahası içerisindeki evsel atıklar önce yüzeyde aerobik olarak bozunmaktadır. Sahanın üzeri
kapatılıp havasız bir ortam oluşturularak, ortaya çıkan bozunma sonucu metan gazı oluşumu başlamaktadır. Ortalama
28 m derinliğinde açılan kuyulardan belirli bir vakum ile çekilen çöp gazı (LFG) ayrı ayrı hatlarla gaz kollektörü (Manifold)
denilen yapılara iletilmektedir. Her bir manifoldda ortalama 8-12 adet kuyu bulunmaktadır. Çöp depolama sahasındaki
sızıntı suları ise kondens tanklarında biriktirilerek ardından Biyolojik Atıksu Arıtma tesisine pompalanmaktadır.

g1

Kuyu Yerleşimleri

g2

Kuyuların Tipik Yapısı

g3

Kuyu İmalatı
g4g5

g6

g7

Manifold Sistemi
İletim Boruları ve Üst Kaplama
2. Toplanan Çöp Gazının (LFG) Belirli İşlemlerden Geçirilerek İyileştirilmesi

g16

Soğutucu (Eşanjör) ve Yoğunlaştırıcılar (Demister) Sahadan çekilen çöp gazı (LFG) ilk önce “Isı Eşanjörü” ünitesinden geçirilerek belirli sıcaklığa kadar soğutulmakta ve nemini salması sağlanmaktadır, hemen ardından gelen “Demister” ünitesinde de oluşan yoğunlaşma suyu toplanarak uzaklaştırılmaktadır.

3. Çöp Gazının Motor-Jeneratör Gruplarında Yakılarak Elektrik Elde Edilmesi

Arıtılmış çöp gazı içten yanmalı motorlarda yakılarak önce mekanik enerjiye, ardından da elektrik enerjisine çevrilmektedir.

g17
g18
4. Emniyetli İşletme için Yakma Bacası (Flare) Uygulaması

Enerji üretimi için gerekli miktarın üzerinde olan veya gaz motorlarının bakımı/ arızası durumunda çekilen gaz, 2.000 m3/saat kapasiteli yakma bacasında flare ile yakılarak bertaraf edilmektedir. Böylece tesisin elektrik çevrim kısmının çalışmaması durumlarında dahi zararlı metan gazı atmosfere bırakılmamakta ve emisyon azaltımına katkı sağlanmaktadır.

g19
g20
5. Membran Gaz Depolama Balonları

Sahaya uygulanması gereken vakumun sabitlenmesini sağlayarak kararlı bir işletme ortamı sağlamasının yanında gerektiğinde kısa süreli ara depolama vazifesi de görmektedir.

g21
g22
6. Elde Edilen Elektriğin Enerji Nakil Hatları ile Tüketicilere İletilmesi

Tesiste elde edilen enerji, tüketiciye sunulmak üzere ulusal elektrik şebekesine iletilmektedir. 6094 sayılı Kanunla değişik 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (YEK Kanunu) kapsamında hazırlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (YEKDEM Yönetmeliği) gereğince, YEK Destekleme Mekanizmasına tabi üretim lisansı sahiplerine, 10 yıl süre ile çöp gazından üretilen elektriği 13,3 $ cent/kWh değerinden alım garantisi verilmiştir. Odayeri tesisimiz 2012 yılında bu kapsama alınmış, diğer tesislerimizin de 2013 yılında kapsama alınması planlanmaktadır.

g23

7. Kojenerasyon Elektrik Üretim Tesisi

Yapılması planlanan Kojenerasyon sisteminde Gaz Motorları Egzoz gazının içerdiği ısıdan faydalanacaktır. Söz konusu ısı ilk olarak atık ısı eşanjörleri vasıtasıyla kızgın yağa ve kızgın yağdan da elektrik üretmek üzere ORC (Organic Rankine Cycle) modülüne aktarılacaktır. ORC ünitesinde düşük ya da orta sıcaklıklı ısıdan Organik Rankine Çevrimi prensibi temel alınarak kapalı termodinamik çevrim vasıtasıyla elektrik enerjisi çevrimi gerçekleştirilecektir.

* Projelerin genel yönetimi, alt yapı çalışmaları ve santral binası inşaatları Ortadoğu Grup firmaları tarafından yapılmıştır.