Biyokütle enerjisi; tükenmez bir kaynak olması, her yerde elde edilebilmesi, özellikle kırsal alanlar için sosyoekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle şirketimiz tarafından uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak görülmekte olup, biyokütle enerjisi ile ilgili tesis kurulması hususunda yatırım hazırlıkları devam etmektedir.

Biyokütlenin bölgesel ve modern işletilmesi ile özellikle enerji hatlarından uzak bölgelerde, kendilerine yetecek enerjilerini elde edebilecek yerleşim alanları oluşturmak mümkündür.

Biyokütleden enerji elde edilmesi için daha çok tarım işçiliğine gerek duyulduğundan biyoenerji konusu, özellikle kırsal kesimde iş alanları yaratma açısından ideal bir seçenektir. Gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan kırsal kesimden büyük şehirlere göç olayını da bu şekilde önlemek mümkün olabilir.

Biyokütle, oldukça çorak alanlarda yetişmesi ile daha önce yararlanılamayan toprakların kullanılması ve kırsal alanların yetiştiricilik açısından değerlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.