Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /home/enerjik/public_html/wp-content/themes/ortadoguenerji/page.php on line 17 and defined in /home/enerjik/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1042

Termik santraller; katı, sıvı ve gaz hâlindeki yakıtlarda var olan kimyasal enerjiyi ısı enerjisine, ısı enerjisini hareket (kinetik) enerjisine, hareket enerjisini de elektrik enerjisine dönüştüren tesislerdir.

Ülkemiz, bugün tüketilen enerji ihtiyacının %72’sini ithal etmektedir. Dünyada doğalgaz kaynaklı enerji üretiminin payı %21 düzeyinde iken ülkemizde üretilen enerjinin yaklaşık  %50′si doğalgaz kaynaklıdır. Doğalgaz ve petrolde görünen fiyat istikrarsızlığı ve muhtemel arz kesintileri enerji güvenliği açısından kaynak çeşitlendirmeyi ve yerli üretimleri artırmayı zorunlu kılmaktadır.

Kömür; dünyada en yaygın şekilde bulunan, güvenilir aynı zamanda düşük maliyetlerle elde edilen doğal fosil bir yakıttır. Alman Federal Yer Bilimleri ve Doğal Kaynaklar Enstitüsü tarafından yapılan ve UEA tarafından referans olarak kullanılan rezerv tespit çalışmalarına göre kömür (taş kömürü ve linyit) toplam görünür rezervlerin %53,1’ini, toplam rezervlerin ise %77,6’sını oluşturmaktadır. Ayrıca kömürün; kullanımı, depolanması, nakliyesi açısından yatırım maliyetleri diğer enerji kaynaklarına göre daha düşüktür.

Ortadoğu Enerji Grubu, yakın gelecekte Termik Santral kurma projeleri ile yeni yatırımlara girmeyi planlamaktadır.